آموزش تنظیم لیست بیمه تامین اجتماعی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Image

آموزش تنظیم لیست بیمه تامین اجتماعی

تنظیم لیست بیمه تامین اجتماعی از وظایف حسابداران بوده که میبایستی حسابداران به نحوه تنظیم وارسال آن تسلط داشته باشند.از اینرو مجموعه حسابداران برتر اقدام به آموزش تصویری لیست بیمه هم بصورت آفلاین هم آنلاین وهم آموزش سامانه جدید تامین اجتماعی پرداخته است.

فهرستـــ ویدیوها