دوره های آموزشی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

آموزش حسابداری مقدماتی رایگان

رضا بهروزی ۱۹۰,۰۰۰ تومان
۰۶:۰۶:۳۵ رایگانـ
۱۰۰%

آموزش مدیریت مالی پیشرفته بصورت تصویری

دکتر مریم هاشمی ۸۵۸,۰۰۰ تومان
۱۱:۰۷:۳۳ ۵۵۷,۷۰۰ تومان
۳۵%

آموزش کامل حسابداری نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

رضا بهروزی ۷۸۰,۰۰۰ تومان
۱۴:۰۶:۳۵ ۴۶۸,۰۰۰ تومان
۴۰%

آموزش حسابرسی داخلی

دکتر غلامرضا تیزفهم فرد
۱۱:۱۴:۵۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش حسابداری رستوران بصورت فیلم با نرم افزار

رضا اصغریان ۴۲۰,۰۰۰ تومان
۰۵:۴۲:۱۸ ۲۵۲,۰۰۰ تومان
۴۰%

آموزش لایحه نویسی مالیاتی توسط وکیل مالیاتی 100% کاربردی و عملی

مرتضی سیمایی ۳۵۰,۰۰۰ تومان
۰۳:۴۲:۰۲ ۱۶۱,۰۰۰ تومان
۵۴%

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد از 0تا100 بصورت آنلاین

محمدرضا اسماعیلی ۲۸۰,۰۰۰ تومان
۰۵:۴۳:۴۹ ۱۲۶,۰۰۰ تومان
۵۵%

آموزش بودجه نویسی شرکتها - بودجه ریزی عملیاتی

روح اله توکلی ۳۲۰,۰۰۰ تومان
۰۳:۴۶:۰۹ ۱۲۸,۰۰۰ تومان
۶۰%

آموزش حسابداری صنعتی عملی به زبان ساده ویژه بازار کار

روح اله توکلی ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۱۷:۲۴:۲۵ ۵۰۴,۰۰۰ تومان
۶۵%

آموزش اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

سیدرضا موسوی ۳۶۴,۰۰۰ تومان
۰۶:۵۲:۲۰ ۲۵۴,۸۰۰ تومان
۳۰%