دوره های آموزشی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

آموزش حسابداری بازرگانی بصورت آنلاین 100%کاربردی و عملی

رضا بهروزی ۶۲۵,۰۰۰ تومان
۰۸:۵۵:۴۳ ۲۱۸,۷۵۰ تومان
۶۵%

آموزش حسابرسی داخلی

دکتر غلامرضا تیزفهم فرد ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱:۱۴:۵۱ ۴۳۷,۵۰۰ تومان
۶۵%

آموزش تهیه صورتهای مالی جدید و تهیه صورت های مالی در اکسل

دکتر مهدی علی نژاد ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲:۲۱:۱۱ ۴۰۲,۵۰۰ تومان
۶۵%

آموزش کامل حسابداری نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

سیدرضا موسوی ۹۷۵,۰۰۰ تومان
۱۴:۰۶:۳۵ ۳۴۱,۲۵۰ تومان
۶۵%

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی - حسابداری مدیریت مالی برای مدیران

دکتر غلامرضا تیزفهم فرد ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲:۲۳:۲۸ ۳۸۵,۰۰۰ تومان
۶۵%

آموزش نرم افزار رافع - حسابداری با نرم افزار رافع 7

رضا بهروزی ۱۸۱,۰۰۰ تومان
۰۵:۱۸:۵۶ رایگانـ
۱۰۰%

آموزش حسابداری مقدماتی رایگان

رضا بهروزی ۲۳۸,۰۰۰ تومان
۰۶:۰۶:۳۵ رایگانـ
۱۰۰%

آموزش مدیریت مالی پیشرفته بصورت تصویری

دکتر مریم هاشمی ۱,۰۷۳,۰۰۰ تومان
۱۱:۰۷:۳۳ ۳۷۵,۵۵۰ تومان
۶۵%

آموزش حسابداری رستوران بصورت فیلم با نرم افزار

رضا اصغریان ۵۲۵,۰۰۰ تومان
۰۵:۴۲:۱۸ ۱۸۳,۷۵۰ تومان
۶۵%

آموزش لایحه نویسی مالیاتی توسط وکیل مالیاتی 100% کاربردی و عملی

مرتضی سیمایی ۴۳۸,۰۰۰ تومان
۰۳:۴۲:۰۲ ۱۵۳,۳۰۰ تومان
۶۵%