دوره های آموزشی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

آموزش حسابرسی داخلی

دکتر غلامرضا تیزفهم فرد ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱:۱۴:۵۱ ۴۳۷,۵۰۰ تومان
۶۵%

دوره آموزش حسابرسی بیمه تامین اجتماعی از 0 تا100

دکتر غلامرضا تیزفهم فرد ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۰۹:۲۷:۴۰ ۳۱۵,۰۰۰ تومان
۶۵%