دوره های آموزشی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

آموزش حسابداری بازرگانی بصورت آنلاین 100%کاربردی و عملی

رضا بهروزی ۶۲۵,۰۰۰ تومان
۰۸:۵۵:۴۳ ۲۱۸,۷۵۰ تومان
۶۵%

آموزش حسابداری مقدماتی رایگان

رضا بهروزی ۲۳۸,۰۰۰ تومان
۰۶:۰۶:۳۵ رایگانـ
۱۰۰%

آموزش حسابداری رستوران بصورت فیلم با نرم افزار

رضا اصغریان ۵۲۵,۰۰۰ تومان
۰۵:۴۲:۱۸ ۱۸۳,۷۵۰ تومان
۶۵%

آموزش بودجه نویسی شرکتها - بودجه ریزی عملیاتی

روح اله توکلی ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۰۳:۴۶:۰۹ ۱۴۰,۰۰۰ تومان
۶۵%

آموزش حسابداری صنعتی عملی به زبان ساده ویژه بازار کار

روح اله توکلی ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷:۲۴:۲۵ ۶۳۰,۰۰۰ تومان
۶۵%

آموزش جامع حسابداری پیمانکاری بصورت تصویری 100% کاربردی و عملی

دکتر رضا صفایی ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰:۲۹:۵۳ ۴۲۰,۰۰۰ تومان
۶۵%

آموزش مهندسی مالی و مدیریت ریسک بصورت آنلاین

دکتر مهدی علی نژاد ۱,۰۱۳,۰۰۰ تومان
۰۹:۰۹:۵۶ ۳۵۴,۵۵۰ تومان
۶۵%