دوره های آموزشی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

آموزش حسابداری مقدماتی رایگان

رضا بهروزی ۱۹۰,۰۰۰ تومان
۰۶:۰۶:۳۵ رایگانـ
۱۰۰%

آموزش حسابداری رستوران بصورت فیلم با نرم افزار

رضا اصغریان ۴۲۰,۰۰۰ تومان
۰۵:۴۲:۱۸ ۲۵۲,۰۰۰ تومان
۴۰%

آموزش بودجه نویسی شرکتها - بودجه ریزی عملیاتی

روح اله توکلی ۳۲۰,۰۰۰ تومان
۰۳:۴۶:۰۹ ۱۲۸,۰۰۰ تومان
۶۰%

آموزش حسابداری صنعتی عملی به زبان ساده ویژه بازار کار

روح اله توکلی ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۱۷:۲۴:۲۵ ۵۰۴,۰۰۰ تومان
۶۵%

آموزش جامع حسابداری پیمانکاری بصورت تصویری 100% کاربردی و عملی

دکتر رضا صفایی ۹۶۰,۰۰۰ تومان
۱۰:۲۹:۵۳ ۳۸۴,۰۰۰ تومان
۶۰%

آموزش مهندسی مالی و مدیریت ریسک بصورت آنلاین

دکتر مهدی علی نژاد ۸۱۰,۰۰۰ تومان
۰۹:۰۹:۵۶ ۳۶۴,۵۰۰ تومان
۵۵%

آموزش حسابداری بازرگانی بصورت آنلاین 100%کاربردی و عملی

رضا بهروزی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۰۸:۳۷:۰۰ ۲۹۵,۰۰۰ تومان
۴۱%