آموزش حسابداری | حسابداران برتر مرکز جامع آموزش حسابداری

خودآموزی ، کسب تجربه ، ورود به بازارکار با حسابداران برتر

کاربردیـــ بیاموزید ، حرفه ایـــ عمل کنید

00+

ساعت آموزش

00+

دوره های برگزار شده

00+

تعداد دانش پذیر

حسابداری مالی

آموزش مهندسی مالی و مدیریت ریسک بصورت آنلاین

دکتر مهدی علی نژاد

۰۹:۰۹:۵۶ ۸۱۰,۰۰۰ تومان

حسابداری با نرم افزار

حسابداری حقوق و دستمزد

حسابداری مالیاتی

حسابرسی

دوره آموزش حسابرسی بیمه تامین اجتماعی از 0 تا100

دکتر غلامرضا تیزفهم فرد

۰۹:۲۷:۴۰ ۷۲۰,۰۰۰ تومان

آموزش حسابرسی داخلی

دکتر غلامرضا تیزفهم فرد

۱۱:۱۴:۵۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مدیریت در حسابداری

آموزش مدیریت مالی پیشرفته بصورت تصویری

دکتر مریم هاشمی

۱۱:۰۷:۳۳ ۸۵۸,۰۰۰ تومان

موفقیت در حسابداری