دوره های آموزشی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

آموزش مدیریت مالی پیشرفته بصورت تصویری

دکتر مریم هاشمی ۸۵۸,۰۰۰ تومان
۱۱:۰۷:۳۳ ۵۵۷,۷۰۰ تومان
۳۵%

آموزش مدیریت هزینه در کسب و کار و ابزارهای آن

دکتر مریم هاشمی ۶۳۰,۰۰۰ تومان
۰۹:۲۵:۴۸ ۲۸۳,۵۰۰ تومان
۵۵%

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی - حسابداری مدیریت مالی برای مدیران

دکتر غلامرضا تیزفهم فرد ۸۸۰,۰۰۰ تومان
۱۲:۲۳:۲۸ ۵۲۸,۰۰۰ تومان
۴۰%

آموزش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها بصورت تصویری و به زبان ساده

دکتر مهدی علی نژاد ۸۵۰,۰۰۰ تومان
۰۸:۰۶:۱۴ ۳۸۲,۵۰۰ تومان
۵۵%

آموزش تهیه صورتهای مالی جدید و تهیه صورت های مالی در اکسل

دکتر مهدی علی نژاد ۹۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲:۲۱:۱۱ ۴۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰%

آموزش حسابداری زبان تخصصی یا حسابداری مالی به انگلیسی

دکتر مهدی علی نژاد ۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱:۳۵:۲۸ ۳۴۶,۵۰۰ تومان
۶۵%

آموزش مدیریت مالی نوین بصورت تصویری کاملا کاربردی

دکتر جهانگیر وصالی ۴۹۰,۰۰۰ تومان
۰۵:۰۶:۵۷ ۱۷۱,۵۰۰ تومان
۶۵%