دوره های آموزشی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

آموزش تهیه صورتهای مالی جدید و تهیه صورت های مالی در اکسل

دکتر مهدی علی نژاد ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲:۲۱:۱۱ ۴۰۲,۵۰۰ تومان
۶۵%

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی - حسابداری مدیریت مالی برای مدیران

دکتر غلامرضا تیزفهم فرد ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲:۲۳:۲۸ ۳۸۵,۰۰۰ تومان
۶۵%

آموزش مدیریت مالی پیشرفته بصورت تصویری

دکتر مریم هاشمی ۱,۰۷۳,۰۰۰ تومان
۱۱:۰۷:۳۳ ۳۷۵,۵۵۰ تومان
۶۵%

آموزش مدیریت هزینه در کسب و کار و ابزارهای آن

دکتر مریم هاشمی ۷۸۸,۰۰۰ تومان
۰۹:۲۵:۴۸ ۲۷۵,۸۰۰ تومان
۶۵%

آموزش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها بصورت تصویری و به زبان ساده

دکتر مهدی علی نژاد ۱,۰۶۳,۰۰۰ تومان
۰۸:۰۶:۱۴ ۳۷۲,۰۵۰ تومان
۶۵%

آموزش حسابداری زبان تخصصی یا حسابداری مالی به انگلیسی

دکتر مهدی علی نژاد ۱,۲۳۸,۰۰۰ تومان
۱۱:۳۵:۲۸ ۴۳۳,۳۰۰ تومان
۶۵%