دوره های آموزشی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

آموزش تهیه صورتهای مالی جدید و تهیه صورت های مالی در اکسل

دکتر مهدی علی نژاد ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۱۲:۲۱:۱۱ ۴۸۳,۰۰۰ تومان
مشاهده ۷ نظر
۶۵%

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی - حسابداری مدیریت مالی برای مدیران

دکتر غلامرضا تیزفهم فرد ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲:۲۳:۲۸ ۴۶۲,۰۰۰ تومان
مشاهده نظرات
۶۵%

آموزش مدیریت مالی پیشرفته بصورت تصویری

دکتر مریم هاشمی ۱,۲۸۸,۰۰۰ تومان
۱۱:۰۷:۳۳ ۴۵۰,۸۰۰ تومان
مشاهده ۱ نظر
۶۵%

آموزش مدیریت هزینه در کسب و کار و ابزارهای آن

دکتر مریم هاشمی ۹۴۶,۰۰۰ تومان
۰۹:۲۵:۴۸ ۳۳۱,۱۰۰ تومان
مشاهده ۳ نظر
۶۵%

آموزش حسابداری زبان تخصصی یا حسابداری مالی به انگلیسی

دکتر مهدی علی نژاد ۱,۴۸۶,۰۰۰ تومان
۱۱:۳۵:۲۸ ۵۲۰,۱۰۰ تومان
مشاهده ۲ نظر
۶۵%